Δειγματοληπτικός έλεγχος Ποιότητας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (Παράκτιων Υδάτων) στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκου Ζακύνθου

Ο Φορέας Διαχείρισης (Φ.Δ.) του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (Ε.Θ.Π.Ζ.), σε συνεργασία με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) στο πλαίσιο υλοποίησης του Ερευνητικού Προγράμματος BlueCoast «Climate – Smart Coastal Practices for Blue Governance – Κλιματικά – Έξυπνες Παράκτιες Πρακτικές για τη Γαλάζια Διακυβέρνηση» (http://bluecoast-cbc.eu/) που χρηματοδοτείται από το InterregIPA-CBC Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020, πραγματοποίησε δειγματοληψίες για τον έλεγχο της Ποιότητας των Παράκτιων Υδάτων στο θαλάσσιο χώρο δικαιοδοσίας του Φ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ., όπως εξάλλου είχε δεσμευτεί και δια ζώσης μέσω του Επιστημονικού Υπευθύνου του Φ.Δ. κατά τη διάρκεια της σχετικά πρόσφατης διεξαγωγής της ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου για το θέμα της Θαλάσσιας Ρύπανσης στις ακτές της Ζακύνθου.
Οι δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν από το επιστημονικό προσωπικό του Θαλάσσιου Πάρκου και επιστήμονες του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Ε.Κ.Π.Α., έλαβαν χώρα στις αρχές Ιουλίου 2019 σε τέσσερις θέσεις (Γέρακα, Καλαμάκι-Βροντόνερο, Καλαμάκι-Μπούκα και στην ευρύτερη περιοχή του Μαραθία) στον κόλπο του Λαγανά, που ως γνωστόν αποτελεί περιοχή ωοτοκίας για τη Θαλάσσια Χελώνα Caretta caretta. Οι δειγματοληψίες αυτές είχαν ως σκοπό τη διερεύνηση της δυνητικής θαλάσσιας ρύπανσης των παράκτιων υδάτων από ρύπους οργανικής προέλευσης. Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων των δειγμάτων που πραγματοποιήθηκαν από το πιστοποιημένο Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος του Ε.Κ.Π.Α. προκύπτει, ότι η κατάσταση στις περιοχές δειγματοληψίας του κόλπου του Λαγανά είναι απόλυτα κανονική και δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία ανησυχία στους πολίτες καθώς σε κανένα από τα δείγματα δεν διαπιστώθηκε ρύπανση από οργανικά φορτία (τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στο κοινό από το Ε.Θ.Π.Ζ.) και συνεπώς και από τις συγκεκριμένες δειγματοληψίες καταγράφεται η καταλληλότητα των υδάτων κολύμβησης της συγκεκριμένης περιοχής.
Τα αποτελέσματα από τις αναλύσεις που προαναφέρθηκαν είναι ανάλογα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις αναλύσεις δειγμάτων των παράκτιων υδάτων που πραγματοποιεί η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων. Ειδικότερα η συγκεκριμένη Υπηρεσία πραγματοποίησε δειγματοληπτικό έλεγχο σε 33 θέσεις σε όλη τη Ζάκυνθο (9 εκ των οποίων εντός των περιοχών δικαιοδοσίας του Ε.Θ.Π.Ζ.) σχετικά με τον προσδιορισμό της καταλληλότητας των υδάτων κολύμβησης. Ο τακτικός έλεγχος διερεύνησης καταλληλότητας των υδάτων κολύμβησης πραγματοποιείται από τη συγκεκριμένη Υπηρεσία κατά τη θερινή περίοδο κάθε έτους και τα αποτελέσματα για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2019 είναι ήδη διαθέσιμα προς το κοινό στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://4862.syzefxis.gov.gr/…/jd…/category/72-zakynthos2019…).

 

Σύμφωνα με τα σχετικά αποτελέσματα, τα ύδατα των παραλιών της Ζακύνθου κρίθηκαν «εξαιρετικής ποιότητας». Τέλος, η καταλληλότητα των υδάτων κολύμβησης επιβεβαιώθηκε και από τις σχετικές πρόσθετες δειγματοληψίες που διενεργεί το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, με μόνη εξαίρεση το λιμάνι της Ζακύνθου και σε μια ακτίνα 200 μέτρων εκατέρωθεν του σημείου εκβολής του χειμάρρου Αγίου Χαραλάμπη της πόλης της Ζακύνθου. 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι δειγματοληψίες που πραγματοποιούνται από τους διάφορους Φορείς που προαναφέρθηκαν έχουν χωρικούς και χρονικούς περιορισμούς. Τα δείγματα νερού που λαμβάνονται προς ανάλυση είναι σημειακά και στιγμιαία, δηλαδή δεν μπορεί να διασφαλιστεί το γεγονός ότι στο παρελθόν ή στο μέλλον δεν υπήρξαν ή δε θα υπάρξουν μεμονωμένα περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις αναλύσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω αποτυπώνουν την εξαιρετική ποιότητα των υδάτων κολύμβησης τη δεδομένη χρονική στιγμή που έγιναν οι δειγματοληψίες. Επιπλέον, ο Φ.Δ. θα ήθελε να επισημάνει ότι οι εξάρσεις φυτοπλαγκτού (φυτοπλαγκτονικές ανθήσεις), που εποχικά καταγράφονται σε διάφορα σημεία στις Ελληνικές Θάλασσες κυρίως προς το τέλος της Άνοιξης – αρχές Καλοκαιριού και δευτερευόντως στις αρχές – μέσα Φθινοπώρου, φυτοπλαγκτονικές ανθήσεις που είχαν παρατηρηθεί τους προηγούμενους μήνες και σε διάφορες περιοχές των παράκτιων υδάτων της Ζακύνθου, έχουν σταματήσει να καταγράφονται και το φυτοπλαγκτόν που συλλέγεται από το θαλάσσιο περιβάλλον είναι σε πολύ μικρούς πληθυσμούς και δεν είναι πλέον μακροσκοπικά ορατό παρά μόνον με τη χρήση μικροσκοπίου. Τέλος, ο Φ.Δ. θα ήθελε να τονίσει, για μια ακόμη φορά, ότι το θέμα της Θαλάσσιας Ρύπανσης αποτελεί βασική προτεραιότητα για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο, όχι μόνο για την προστασία της υγείας των πολιτών και των χιλιάδων επισκεπτών αλλά και για την εξασφάλιση της υψηλής ποιότητας του θαλάσσιου οικοσυστήματος στο νησί, όπου εξαπλώνεται την περίοδο αναπαραγωγής η Θαλάσσια Χελώνα Caretta Caretta, που αποτελεί σήμα κατατεθέν της Ζακύνθου. Συνεπώς, ο Φ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ. θα προβεί στο άμεσο μέλλον και σε πρόσθετες δειγματοληψίες στο θαλάσσιο χώρο δικαιοδοσίας του Ε.Θ.Π.Ζ. και φυσικά θα συνεχίσει, όπως κάνει όλα τα χρόνια λειτουργίας του, την απρόσκοπτη παρακολούθηση και καταγραφή των σοβαρών πηγών ρύπανσης όπως για παράδειγμα στην περιοχή του θαλάσσιου χώρου που γειτνιάζει με το κλειστό Χ.Υ.Τ.Α. στην περιοχή του Σκοπού και στην οποία ως γνωστόν κατά καιρούς έχει διαπιστωθεί από το Ε.Θ.Π.Ζ. εισροή στραγγιδίων. Αυτά τα περιστατικά Θαλάσσιας Ρύπανσης έχουν άμεσα καταγγελθεί από το Φ.Δ. στις Αρμόδιες Υπηρεσίες με κατασταλτικό ρόλο (π.χ. Αστυνομία, Λιμενικό, Εισαγγελία, Δήμος Ζακύνθου, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ΥΠΕΝ) προκειμένου να υπάρξει άμεση παρέμβαση. Τέλος,ο Φ.Δ. θα συμβάλλει στο μέτρο των δυνατοτήτων του στην ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ των διαφορετικών εμπλεκομένων και υπευθύνων Φορέων για τα θέματα της παρακολούθησης της ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, προκειμένου να εξαλειφθούν όλες οι δυνητικές πηγές ρύπανσης στο θαλάσσιο χώρο και φυσικά να διασφαλιστούν αποτελεσματικά όλες οι προϋποθέσεις καλύτερης ποιότητας υδάτων και διατήρησης του περιβάλλοντος στο νησί της Ζακύνθου.

Εκ του Φορέα Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ

 

 

https://www.imerazante.gr/2019/08/13/202862?fbclid=IwAR3LffxB5x61ZFwQ5T6TXNGODfo2zyX4sxzCWcgvWcnpsPCRz68U6RNT7k4

Οι φωτογραφίες του ΕΘΠΖ

Φύλαξη Προστατευόμενης Περιοχής
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ενημέρωση επισκεπτών κατά την είσοδο στη περιοχή ωοτοκίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Φύλαξη Παραλίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Νεοσσοί
Ωοτοκία
Ερευνητικό πρόγραμμα βιολογίας θαλάσσιας χελώνας
Ωοτοκία
Κόλπος Λαγανά
Οικοσύστημα
Κόλπος Λαγανά
Οικοσύστημα
Παραλία ωοτοκίας Σεκάνια (απαγορεύεται η πρόσβαση)
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Καλαμάκι
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Καλαμάκι
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Γέρακας
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Δάφνη
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Μαραθωνήσι
Παραλίεςωοτοκίας
Γεωλογικοί Σχηματισμοί
ΓεωλογικοίΣχηματισμοί
Γεωλογικοί Σχηματισμοί
ΓεωλογικοίΣχηματισμοί
Σήμανση Θαλάσσιας Ζώνης Ε.Θ.Π.Ζ
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Ενημερωτικό Κέντρο Ε.Θ.Π.Ζ. στο Γέρακα Ζακύνθου
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Σχήμα φωλιάς θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Θαλάσσια Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Καπόνι
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
οικότοπος
Οικοσύστημα
Ποσειδωνία
Χλωρίδα
Ορχιδέα
Χλωρίδα
Τοπικό Ενδημικό Ζακύνθου Limonium zacynthium
Χλωρίδα
Ορχιδέα Orchis laxiflora
Χλωρίδα
Οικοσύστημα
Χλωρίδα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Υδροβιότοπος Λίμνης Κεριού
Οικοσύστημα
Κρινάκι της θάλασσας
Οικοσύστημα Χλωρίδα
πεταλούδα Gonepteryx cleopatra
Πανίδα
Έντομα
Πανίδα
Νυχτερίδα
Πανίδα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Αστερίας
Οικοσύστημα Πανίδα
Μπαρμπούνι
Πανίδα
Οικοσύστημα
Χλωρίδα
Λαδανιά
Χλωρίδα
fauna
Πανίδα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Πανίδα
Απειλούμενα είδη
Πανίδα
Απειλούμενα Εϊδη
Πανίδα
Ενημέρωση Επισκεπτών πριν την είσοδο στην παραλία ωοτοκίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ενημερωτική πινακίδα απαγόρευσης ερασιτεχνικής αλιείας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ενημερωτική Πινακίδα παραλίας ωοτοκίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Χλωρίδα
Χλωρίδα
Φύλακες Περιβάλλοντος Ε.Θ.Π.Ζ.
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Απειλούμενα είδη
ΤοΠάρκο Χλωρίδα
Εκσκαφή φωλιάς
ΤοΠάρκο
νεοσσοί
Ωοτοκία
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο