ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Δράσεις για την βιώσιμη αλιεία και ενίσχυση των συμμετοχικών διαδικασιών στο Ε.Θ.Π.Ζ.

 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά οι εργασίες πεδίου του ευρωπαϊκού προγράμματος FISHMPABLUE-2 που υλοποιεί ο Φορέας Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. και αφορά στη διακυβέρνηση της αλιείας κάτω από το πρίσμα της γαλάζιας οικονομίας. Η έρευνα στο πεδίο πραγματοποιήθηκε από μια διεθνή ομάδα εξειδικευμένων επιστημόνων, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού του Ε.Θ.Π.Ζ., τόσο με υποβρύχιες καταγραφές από δύτες και υποβρύχιες κάμερες όσο και με την καταγραφή των αλιευμάτων των επαγγελματιών παράκτιων αλιέων μικρής κλίμακας εντός και εκτός της προστατευόμενης περιοχής. Καθοριστική για την επιτυχία των εργασιών αυτών ήταν η αρωγή μεγάλου αριθμού παράκτιων επαγγελματιών αλιέων της Ζακύνθου και ιδιαίτερα του προέδρου του συλλόγου τους κ. Παναγιώτη Ρούσσου. Εξάλλου πέρα από τις εργασίες πεδίου που στοχεύουν στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των Μέτρων Διαχείρισης και Προστασίας για την βιώσιμη αλιεία στο Ε.Θ.Π.Ζ., σημαντικό κομμάτι του προγράμματος αυτού αποτελεί η ενίσχυση των συμμετοχικών διαδικασιών στη διαχείριση της Προστατευόμενης Περιοχής με την άμεση εμπλοκή των αλιέων και των σχετικών φορέων και υπηρεσιών (π.χ. διεύθυνση αλιείας, λιμενικό) στη λήψη αποφάσεων και πρωτοβουλιών. Επίσης, στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής ο Φορέας Διαχείρισης του ΕΘΠΖ παραχώρησε τρεις παγομηχανές στο σύλλογο των επαγγελματιών αλιέων με σκοπό την ενίσχυση της βιώσιμης αλιείας αλλά και την αύξηση της ποιότητας των αλιευμάτων. 

Στο πρόγραμμα FISHMPABLUE -2 συμμετέχουν 11 προστατευόμενες περιοχές (μια εκ των οποίων και το Ε.Θ.Π.Ζ.) και πλήθος πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων από 6 χώρες της Μεσογείου (Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Κροατία, Σλοβενία, Ελλάδα). Στόχος του προγράμματος είναι η εφαρμογή και αξιολόγηση δράσεων διακυβέρνησης της αλιείας σε  Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές (Θ.Π.Π) ενισχύοντας παράλληλα την τεχνογνωσία στην αλιευτική διαχείριση όλων των εμπλεκόμενων, αλλά και συμβάλλοντας στην αύξηση των συμμετοχικών διαδικασιών στη λήψη αποφάσεων. Έτσι, τα εργαλεία και η τεχνογνωσία που θα αποκτηθούν θα επιτρέψουν στους Φορείς Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών να προστατέψουν αποτελεσματικά τα θαλάσσια είδη και οικοσυστήματα, να εκτιμήσουν τις θετικές επιπτώσεις της προστασίας των ιχθυοαποθεμάτων για τις θαλασσιές περιοχές και εκτός Θ.Π.Π (τροφοδοσία με αλιευτικούς πόρους από την προστατευμένη περιοχή που λειτουργεί ως φυσικό εκτροφείο και προς τις γύρω περιοχές) και παράλληλα να διασφαλίσουν την βιωσιμότητα των αλιευτικών πόρων και την μακροχρόνια ευμάρεια της μικρής κλίμακας παράκτιας αλιείας. 

 

Οι φωτογραφίες του ΕΘΠΖ

Φύλαξη Προστατευόμενης Περιοχής
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ενημέρωση επισκεπτών κατά την είσοδο στη περιοχή ωοτοκίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Φύλαξη Παραλίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Νεοσσοί
Ωοτοκία
Ερευνητικό πρόγραμμα βιολογίας θαλάσσιας χελώνας
Ωοτοκία
Κόλπος Λαγανά
Οικοσύστημα
Κόλπος Λαγανά
Οικοσύστημα
Παραλία ωοτοκίας Σεκάνια (απαγορεύεται η πρόσβαση)
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Καλαμάκι
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Καλαμάκι
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Γέρακας
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Δάφνη
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Μαραθωνήσι
Παραλίεςωοτοκίας
Γεωλογικοί Σχηματισμοί
ΓεωλογικοίΣχηματισμοί
Γεωλογικοί Σχηματισμοί
ΓεωλογικοίΣχηματισμοί
Σήμανση Θαλάσσιας Ζώνης Ε.Θ.Π.Ζ
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Ενημερωτικό Κέντρο Ε.Θ.Π.Ζ. στο Γέρακα Ζακύνθου
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Σχήμα φωλιάς θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Θαλάσσια Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Καπόνι
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
οικότοπος
Οικοσύστημα
Ποσειδωνία
Χλωρίδα
Ορχιδέα
Χλωρίδα
Τοπικό Ενδημικό Ζακύνθου Limonium zacynthium
Χλωρίδα
Ορχιδέα Orchis laxiflora
Χλωρίδα
Οικοσύστημα
Χλωρίδα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Υδροβιότοπος Λίμνης Κεριού
Οικοσύστημα
Κρινάκι της θάλασσας
Οικοσύστημα Χλωρίδα
πεταλούδα Gonepteryx cleopatra
Πανίδα
Έντομα
Πανίδα
Νυχτερίδα
Πανίδα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Αστερίας
Οικοσύστημα Πανίδα
Μπαρμπούνι
Πανίδα
Οικοσύστημα
Χλωρίδα
Λαδανιά
Χλωρίδα
fauna
Πανίδα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Πανίδα
Απειλούμενα είδη
Πανίδα
Απειλούμενα Εϊδη
Πανίδα
Ενημέρωση Επισκεπτών πριν την είσοδο στην παραλία ωοτοκίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ενημερωτική πινακίδα απαγόρευσης ερασιτεχνικής αλιείας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ενημερωτική Πινακίδα παραλίας ωοτοκίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Χλωρίδα
Χλωρίδα
Φύλακες Περιβάλλοντος Ε.Θ.Π.Ζ.
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Απειλούμενα είδη
ΤοΠάρκο Χλωρίδα
Εκσκαφή φωλιάς
ΤοΠάρκο
νεοσσοί
Ωοτοκία
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο