Εναρκτήρια συνεδρίαση προγράμματος MPA Engage
 
 
Στις 14 & 15 Ιανουαρίου 2020 προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου, παρευρέθηκε στην εναρκτήρια συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «MPA Engage: Engaging Mediterranean key actors in Ecosystem Approach to Engage Marine Protected Areas to face Climate Change -  Συμμετοχή των καίριων ομάδων στη Μεσόγειο για την οικοσυστημική προσέγγιση για τη διαχείριση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών ενάντια στην κλιματική αλλαγή» που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη. Το Ε.Θ.Π.Ζ. συμμετέχει ως εταίρος σε αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα,  το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΙNTERREG – MED PROGRAMME).
 
Το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα MPA Engage στοχεύει στην προώθηση και ενίσχυση του ρόλου των Μεσογειακών Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών (Θ.Π.Π.), ως σημαντικά εργαλεία για την αποτελεσματική προστασία και διαχείριση της Θαλάσσιας Βιοποικιλότητας και του Φυσικού Περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο του προγράμματος ο Φ.Δ. του ΕΘΠΖ συμμετέχει σε δράσεις οικοσυστημικής προσέγγισης σε μια προσπάθεια για την προσαρμογή και τον μετριασμό των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής στις Θ.Π.Π. της Μεσογείου. Ενδεικτικά, κάποιες από τις προαναφερόμενες δράσεις είναι η εκτίμηση της τρωτότητας της Βιοποικιλότητας στο Ε.Θ.Π.Ζ. σε σχέση με την Κλιματική Αλλαγή, οι Κοινωνικό-Οικονομικές επιπτώσεις,  η σύνταξη και υλοποίηση ερευνητικών Πρωτόκολλων Επιστημονικής Παρακολούθησης, η Ευαισθητοποίηση του  Κοινού μέσα από συγκεκριμένες Επικοινωνιακές Δράσεις, η ενίσχυση της Επιστήμης των Πολιτών (Citizen Science), καθώς και η δημιουργία Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή. 
 
Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει δραματικά τη Μεσόγειο, η οποία θερμαίνεται με ρυθμό 20% ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Οι Θ.Π.Π., παρά τις φιλικές προς τη φύση λύσεις που προσφέρουν ώστε να υποστηρίξουν κάθε προσπάθεια που γίνεται σχετικά με την προσαρμογή και τον μετριασμό των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής, είναι οι πρώτες που διαπιστώνουν τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής. Δεν είναι λίγες οι Θ.Π.Π. στη Μεσόγειο που ήδη διαπιστώνουν αλλαγές στη λειτουργικότητα και τη βιοποικιλότητα τους. Συνεπώς είναι επιτακτική η ανάγκη για διαχείριση της κατάστασης και τη λήψη διαχειριστικών μέτρων. 
 
Το παρόν έργο θα συμβάλει στην διατήρηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω της ενίσχυσης της διαχείρισης και μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες που θα περιλαμβάνει όλους τους εμπλεκόμενους στις Θ.Π.Π.: τους Φορείς Διαχείρισης των Θ.Π.Π.,  τις τοπικές και περιφερειακές αρχές καθώς και τους αλιείς  παράκτιας αλιείας, τα καταδυτικά κέντρα αναψυχής,  ερευνητικά ινστιτούτα αλλά και την τοπικής κοινωνία.
 
Οι δράσεις του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν σε μία περίοδο 3 ετών (Νοέμβριος 2019 -  Ιούνιος 2022).  Επικεφαλής εταίρος του προγράμματος είναι το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Επιστημών της Ισπανίας (Institute of Marine Science – CSIC) και  συμμετέχουν 14 εταίροι από 7 χώρες: Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Κροατία, Αλβανία, Ελλάδα και Μάλτα
 

 

Οι φωτογραφίες του ΕΘΠΖ

Φύλαξη Προστατευόμενης Περιοχής
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ενημέρωση επισκεπτών κατά την είσοδο στη περιοχή ωοτοκίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Φύλαξη Παραλίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Νεοσσοί
Ωοτοκία
Ερευνητικό πρόγραμμα βιολογίας θαλάσσιας χελώνας
Ωοτοκία
Κόλπος Λαγανά
Οικοσύστημα
Κόλπος Λαγανά
Οικοσύστημα
Παραλία ωοτοκίας Σεκάνια (απαγορεύεται η πρόσβαση)
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Καλαμάκι
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Καλαμάκι
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Γέρακας
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Δάφνη
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Μαραθωνήσι
Παραλίεςωοτοκίας
Γεωλογικοί Σχηματισμοί
ΓεωλογικοίΣχηματισμοί
Γεωλογικοί Σχηματισμοί
ΓεωλογικοίΣχηματισμοί
Σήμανση Θαλάσσιας Ζώνης Ε.Θ.Π.Ζ
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Ενημερωτικό Κέντρο Ε.Θ.Π.Ζ. στο Γέρακα Ζακύνθου
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Σχήμα φωλιάς θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Θαλάσσια Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Καπόνι
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
οικότοπος
Οικοσύστημα
Ποσειδωνία
Χλωρίδα
Ορχιδέα
Χλωρίδα
Τοπικό Ενδημικό Ζακύνθου Limonium zacynthium
Χλωρίδα
Ορχιδέα Orchis laxiflora
Χλωρίδα
Οικοσύστημα
Χλωρίδα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Υδροβιότοπος Λίμνης Κεριού
Οικοσύστημα
Κρινάκι της θάλασσας
Οικοσύστημα Χλωρίδα
πεταλούδα Gonepteryx cleopatra
Πανίδα
Έντομα
Πανίδα
Νυχτερίδα
Πανίδα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Αστερίας
Οικοσύστημα Πανίδα
Μπαρμπούνι
Πανίδα
Οικοσύστημα
Χλωρίδα
Λαδανιά
Χλωρίδα
fauna
Πανίδα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Πανίδα
Απειλούμενα είδη
Πανίδα
Απειλούμενα Εϊδη
Πανίδα
Ενημέρωση Επισκεπτών πριν την είσοδο στην παραλία ωοτοκίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ενημερωτική πινακίδα απαγόρευσης ερασιτεχνικής αλιείας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ενημερωτική Πινακίδα παραλίας ωοτοκίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Χλωρίδα
Χλωρίδα
Φύλακες Περιβάλλοντος Ε.Θ.Π.Ζ.
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Απειλούμενα είδη
ΤοΠάρκο Χλωρίδα
Εκσκαφή φωλιάς
ΤοΠάρκο
νεοσσοί
Ωοτοκία
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο