ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ
Οι κύριοι στόχοι διαχείρισης στη θαλάσσια περιοχή (89 km²) είναι η διατήρηση της οικολογικής αξίας της θαλάσσιας περιοχής (Περιοχή Προστασίας της Φύσης Ια και Ιβ) ως ενδιαιτήματος των απειλούμενων ειδών της Θαλάσσιας Χελώνας και της Μεσογειακής Φώκιας, η διατήρηση των υποθαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων, η προστασία, η ενίσχυση και ορθολογική διαχείριση των αλιευτικών πόρων.
 
Έλεγχος δραστηριοτήτων και πρόσβασης στο θαλάσσιο χώρο Ια & Ιβ
 • Πόντιση ειδικών σημαντήρων ανάλογα με τις τρεις θαλάσσιες ζώνες προστασίας Α, Β, Γ όπου εφαρμόζονται συγκεκριμένα μέτρα προστασίας.
 • Περιπολίες από σκάφη του Ε.Θ.Π.Ζ. για την τήρηση της κειμένης νομοθεσίας όπως ισχύει, δηλαδή:
  • Στη ζώνη Α απαγορεύεται η διέλευση παντός πλωτού μέσου.
  • Στη ζώνη Β επιτρέπεται η διέλευση με όριο ταχύτητας 6 μιλίων την ώρα και δεν επιτρέπεται η αγκυροβολία.
  • Στη ζώνη Γ επιτρέπεται η διέλευση με όριο ταχύτητας 6 μιλίων την ώρα και η αγκυροβολία
 • Τοποθέτηση πρόσθετων σημαντήρων και πινακίδων, ενημέρωση του κοινού μέσω ειδικά σχεδιασμένων φυλλαδίων και μέσω των φυλάκων της θαλάσσιας περιοχής και του Λιμεναρχείου για το σύνολο της θαλάσσιας περιοχής (Ια και Ιβ)
 
Έλλειψη παρενόχλησης και ήπια παρατήρηση της θαλάσσιας χελώνας
 • Καθορισμός  ειδικής ζώνης ήπιας παρατήρησης της Θαλάσσιας Χελώνας, στις Β και Γ ζώνες προστασίας.
 • Σήμανση ειδικής ζώνης ήπιας παρατήρησης της Θαλάσσιας Χελώνας
 • Συνεργασία με επιχειρηματίες που εξειδικεύονται στην παρατήρηση της Θαλάσσιας Χελώνας
 
Καθιέρωση  ζώνης ήπιων δραστηριοτήτων
 • Καθορισμός επιτρεπόμενων ήπιων δραστηριοτήτων όπως κολύμβηση, κανό, θαλάσσια ποδήλατα, κ.α.
 
Ελαχιστοποίηση ατυχημάτων της θαλάσσιας χελώνας από σκάφη
 • Περιπολίες  από σκάφη του Ε.Θ.Π.Ζ. και του Λιμεναρχείου Ζακύνθου, για την τήρηση των μέτρων προστασίας ανά ζώνη.
 
Περιοριστικά μέτρα στην αλιεία
 • Απαγόρευση ερασιτεχνικής αλιείας και υποβρυχίου ψαρέματος
 • Έλεγχος επαγγελματικής αλιείας και ναυσιπλοΐας
 
Επιστημονική δραστηριότητα
 • Καταγραφή και παρακολούθηση των χαρακτηριστικών της διαδικασίας αναπαραγωγής της Θαλάσσιας Χελώνας (π.χ. πόντιση πομπών, θήρευση νεοσσών, παρενόχληση)
 • Καταμέτρηση και παρακολούθηση βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων στο θαλάσσιο χώρο
 • Χρήση των επιστημονικών πληροφοριών/ δεδομένων για την Προστατευόμενη Περιοχή για την λήψη διαχειριστικών μέτρων

 

Οι φωτογραφίες του ΕΘΠΖ

Φύλαξη Προστατευόμενης Περιοχής
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ενημέρωση επισκεπτών κατά την είσοδο στη περιοχή ωοτοκίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Φύλαξη Παραλίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Νεοσσοί
Ωοτοκία
Ερευνητικό πρόγραμμα βιολογίας θαλάσσιας χελώνας
Ωοτοκία
Κόλπος Λαγανά
Οικοσύστημα
Κόλπος Λαγανά
Οικοσύστημα
Παραλία ωοτοκίας Σεκάνια (απαγορεύεται η πρόσβαση)
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Καλαμάκι
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Καλαμάκι
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Γέρακας
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Δάφνη
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Μαραθωνήσι
Παραλίεςωοτοκίας
Γεωλογικοί Σχηματισμοί
ΓεωλογικοίΣχηματισμοί
Γεωλογικοί Σχηματισμοί
ΓεωλογικοίΣχηματισμοί
Σήμανση Θαλάσσιας Ζώνης Ε.Θ.Π.Ζ
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Ενημερωτικό Κέντρο Ε.Θ.Π.Ζ. στο Γέρακα Ζακύνθου
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Σχήμα φωλιάς θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Θαλάσσια Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Καπόνι
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
οικότοπος
Οικοσύστημα
Ποσειδωνία
Χλωρίδα
Ορχιδέα
Χλωρίδα
Τοπικό Ενδημικό Ζακύνθου Limonium zacynthium
Χλωρίδα
Ορχιδέα Orchis laxiflora
Χλωρίδα
Οικοσύστημα
Χλωρίδα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Υδροβιότοπος Λίμνης Κεριού
Οικοσύστημα
Κρινάκι της θάλασσας
Οικοσύστημα Χλωρίδα
πεταλούδα Gonepteryx cleopatra
Πανίδα
Έντομα
Πανίδα
Νυχτερίδα
Πανίδα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Αστερίας
Οικοσύστημα Πανίδα
Μπαρμπούνι
Πανίδα
Οικοσύστημα
Χλωρίδα
Λαδανιά
Χλωρίδα
fauna
Πανίδα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Πανίδα
Απειλούμενα είδη
Πανίδα
Απειλούμενα Εϊδη
Πανίδα
Ενημέρωση Επισκεπτών πριν την είσοδο στην παραλία ωοτοκίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ενημερωτική πινακίδα απαγόρευσης ερασιτεχνικής αλιείας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ενημερωτική Πινακίδα παραλίας ωοτοκίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Χλωρίδα
Χλωρίδα
Φύλακες Περιβάλλοντος Ε.Θ.Π.Ζ.
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Απειλούμενα είδη
ΤοΠάρκο Χλωρίδα
Εκσκαφή φωλιάς
ΤοΠάρκο
νεοσσοί
Ωοτοκία
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο