Η εκπαίδευση του μαθητικού πληθυσμού της Ζακύνθου και γενικότερα της Ελλάδας αποτελεί ένα από τους πρωτεύοντες στόχους των περιβαλλοντικών δράσεων του Φορέα Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. Παράλληλα με τη καλλιέργεια της περιβαλλοντικής τους κουλτούρας μέσω της επαφής τους με το περιβάλλον, οι μαθητές ενεργοποιούνται προς μια διαφορετική αντίληψη και νοοτροπία για τα περιβαλλοντικά ζητήματα του νησιού τους. Για το σκοπό αυτό, ο Φορέας διοργανώνει ημερησία προγράμματα εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας εκπαίδευσης. Αναλυτικότερα στο πλαίσιο του έργου του Φορέα, περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δράσεις:
  1. ημερήσιο θεματικό πρόγραμμα εκπαίδευσης προσαρμοσμένο στην ηλικία και το μαθησιακό επίπεδο των παιδιών της Α/Βάθμιας εκπαίδευσης (προβολή ταινίας, χειροτεχνίες, εκδρομή στο Εκθεσιακό Κέντρο και στις περιοχές του Ε.Θ.Π.Ζ.). Τα δυο τελευταία χρόνια, οι Ε' & ΣΤ Δημοτικού, συμμετέχει στις αρχές της σχολικής χρονιάς στο ερευνητικό πρόγραμμα εκσκαφής φωλιών που πραγματοποεί ο Φ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ.
  2. ημερήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης για την τρίτη γυμνάσιου, καθώς και για την πρώτη και δευτέρα λυκείου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει περιπατητικές διαδρομές, με παράλληλη πληροφόρηση για τη βιολογία και τη σημαντικότητα των ειδών και των οικότοπων της Προστατευόμενης Περιοχής, συνοδευόμενη από εθελοντική εργασία (καθαρισμός οικότοπων από σκουπίδια, βελτίωση διόδων πρόσβασης). Το πρόγραμμα τελειώνει με επίσκεψη στο εκθεσιακό κέντρο, όπου θα δημιουργούνται ομάδες εργασίας με σκοπό τη διατύπωση προβλημάτων και λύσεων των περιοχών που επισκέφθηκαν. (Το πρόγραμμα αυτό σχεδιάζεται να υλοποιηθεί στο άμεσο μέλλον)
  3. πρόγραμμα εκπαίδευσης για τις δυο πρώτες τάξεις του γυμνασίου στις αίθουσες διδασκαλίας με παρουσίαση των προστατευομένων ειδών και οικότοπων της περιοχής του Ε.Θ.Π.Ζ. Το πρόγραμμα συνήθως λήγει με τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με τη συμμετοχή της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ζακύνθου καθώς και των σχολείων  που θα συμμετέχουν καθώς και του Φορέα Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. (Το πρόγραμμα αυτό σχεδιάζεται να υλοποιηθεί στο άμεσο μέλλον).
Με την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων πιστεύουμε ότι αποκτάται γνώση για τη σημαντικότητα της προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, ενισχύοντας την ενεργοποίηση των μαθητών στα περιβαλλοντικά θέματα. Ταυτόχρονα διευκολύνεται το έργο του Φορέα Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. στην προστασία και διατήρηση των προστατευόμενων ειδών και οικότοπων της περιοχής.

 

Οι φωτογραφίες του ΕΘΠΖ

Φύλαξη Προστατευόμενης Περιοχής
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ενημέρωση επισκεπτών κατά την είσοδο στη περιοχή ωοτοκίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Φύλαξη Παραλίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Νεοσσοί
Ωοτοκία
Ερευνητικό πρόγραμμα βιολογίας θαλάσσιας χελώνας
Ωοτοκία
Κόλπος Λαγανά
Οικοσύστημα
Κόλπος Λαγανά
Οικοσύστημα
Παραλία ωοτοκίας Σεκάνια (απαγορεύεται η πρόσβαση)
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Καλαμάκι
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Καλαμάκι
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Γέρακας
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Δάφνη
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Μαραθωνήσι
Παραλίεςωοτοκίας
Γεωλογικοί Σχηματισμοί
ΓεωλογικοίΣχηματισμοί
Γεωλογικοί Σχηματισμοί
ΓεωλογικοίΣχηματισμοί
Σήμανση Θαλάσσιας Ζώνης Ε.Θ.Π.Ζ
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Ενημερωτικό Κέντρο Ε.Θ.Π.Ζ. στο Γέρακα Ζακύνθου
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Σχήμα φωλιάς θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Θαλάσσια Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Καπόνι
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
οικότοπος
Οικοσύστημα
Ποσειδωνία
Χλωρίδα
Ορχιδέα
Χλωρίδα
Τοπικό Ενδημικό Ζακύνθου Limonium zacynthium
Χλωρίδα
Ορχιδέα Orchis laxiflora
Χλωρίδα
Οικοσύστημα
Χλωρίδα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Υδροβιότοπος Λίμνης Κεριού
Οικοσύστημα
Κρινάκι της θάλασσας
Οικοσύστημα Χλωρίδα
πεταλούδα Gonepteryx cleopatra
Πανίδα
Έντομα
Πανίδα
Νυχτερίδα
Πανίδα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Αστερίας
Οικοσύστημα Πανίδα
Μπαρμπούνι
Πανίδα
Οικοσύστημα
Χλωρίδα
Λαδανιά
Χλωρίδα
fauna
Πανίδα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Πανίδα
Απειλούμενα είδη
Πανίδα
Απειλούμενα Εϊδη
Πανίδα
Ενημέρωση Επισκεπτών πριν την είσοδο στην παραλία ωοτοκίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ενημερωτική πινακίδα απαγόρευσης ερασιτεχνικής αλιείας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ενημερωτική Πινακίδα παραλίας ωοτοκίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Χλωρίδα
Χλωρίδα
Φύλακες Περιβάλλοντος Ε.Θ.Π.Ζ.
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Απειλούμενα είδη
ΤοΠάρκο Χλωρίδα
Εκσκαφή φωλιάς
ΤοΠάρκο
νεοσσοί
Ωοτοκία
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο