Το Ε.Θ.Π.Ζ. υλοποιεί μια σειρά από δράσεις επιστημονικής παρακολούθησης στην προστατευόμενη περιοχή του
Τα αποτελέσματα της επιστημονικής παρακολούθησης  αποτελούν σημαντικά  εργαλεία  για τον σχεδιασμό  κατάλληλων διαχειριστικών  μέτρων και συνεισφέρουν στην αποτελεσματική και βιώσιμη διαχείριση  του ΕΘΠΖ. Τα διαχειριστικά μέτρα αποβλέπουν στην:
 • Μείωση αρνητικών επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην χλωρίδα και πανίδα
 • Εξασφάλιση της ευνοϊκής κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων και των ειδών
 • Εγκαθίδρυση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης για τη μακροχρόνια εξασφάλιση της ευημερίας της τοπικής κοινωνίας
Κατά την υλοποίηση των δράσεων αυτών ιδιαίτερα  σημαντική είναι και η εκπαίδευση του προσωπικού του ΕΘΠΖ που αποκτά κατάλληλη τεχνική κατάρτιση για την υλοποίηση αντίστοιχων δράσεων παρακολούθησης στο μέλλον.
 
Για την υλοποίηση των προγραμμάτων επιστημονικής παρακολούθησης το ΕΘΠΖ συνεργάζεται με ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια / ερευνητικά ινστιτούτα, οργανώσεις και δίκτυα: 
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Πανεπιστήμιο Πάτρας
 • Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
 • Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
 • MKO (Αρχέλων, WWF- Eλλάς)
 • Centre National de la Recherche Scientifique
 • MEDPAN Network
Ερευνητικά Προγράμματα
 1. Παρακολούθηση της Ωοτοκίας της Θαλάσσιας Χελώνας Caretta caretta
 2. Παρακολούθηση Χερσαίων Οικοτόπων, Φυτοκοινωνιών, Ειδών Χλωρίδας και Γεωπεριβάλλοντος
 3. Παρακολούθηση του Πληθυσμού της Μεσογειακής Φώκιας, Θαλάσσιων Θηλαστικών και Ιχθυοπανίδας/Μεγαβενθικής Πανίδας
 4. Παρακολούθηση Παράκτιων και Θαλάσσιων Οικοτόπων Κοινοτικού Ενδιαφέροντος
 5. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MedPAN NORTH: ‘Διακρατικό Πρόγραμμα Συνεργασίας για την Ενίσχυση της Αποτελεσματικότητας της Διαχείρισης των Θαλάσσιων Προστατευμένων Περιοχών στην Βόρεια Μεσόγειο’
 6. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CIGESMED: Εκτίμηση και παρακολούθηση της Καλής Περιβαλλοντικής Κατάστασης των Μεσογειακών παράκτιων υδάτων με χρήση βιολογικών δεικτών βασισμένων στις κοραλλιγενείς βιοκοινότητες

 

Οι φωτογραφίες του ΕΘΠΖ

Φύλαξη Προστατευόμενης Περιοχής
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ενημέρωση επισκεπτών κατά την είσοδο στη περιοχή ωοτοκίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Φύλαξη Παραλίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Νεοσσοί
Ωοτοκία
Ερευνητικό πρόγραμμα βιολογίας θαλάσσιας χελώνας
Ωοτοκία
Κόλπος Λαγανά
Οικοσύστημα
Κόλπος Λαγανά
Οικοσύστημα
Παραλία ωοτοκίας Σεκάνια (απαγορεύεται η πρόσβαση)
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Καλαμάκι
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Καλαμάκι
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Γέρακας
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Δάφνη
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Μαραθωνήσι
Παραλίεςωοτοκίας
Γεωλογικοί Σχηματισμοί
ΓεωλογικοίΣχηματισμοί
Γεωλογικοί Σχηματισμοί
ΓεωλογικοίΣχηματισμοί
Σήμανση Θαλάσσιας Ζώνης Ε.Θ.Π.Ζ
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Ενημερωτικό Κέντρο Ε.Θ.Π.Ζ. στο Γέρακα Ζακύνθου
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Σχήμα φωλιάς θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Θαλάσσια Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Καπόνι
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
οικότοπος
Οικοσύστημα
Ποσειδωνία
Χλωρίδα
Ορχιδέα
Χλωρίδα
Τοπικό Ενδημικό Ζακύνθου Limonium zacynthium
Χλωρίδα
Ορχιδέα Orchis laxiflora
Χλωρίδα
Οικοσύστημα
Χλωρίδα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Υδροβιότοπος Λίμνης Κεριού
Οικοσύστημα
Κρινάκι της θάλασσας
Οικοσύστημα Χλωρίδα
πεταλούδα Gonepteryx cleopatra
Πανίδα
Έντομα
Πανίδα
Νυχτερίδα
Πανίδα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Αστερίας
Οικοσύστημα Πανίδα
Μπαρμπούνι
Πανίδα
Οικοσύστημα
Χλωρίδα
Λαδανιά
Χλωρίδα
fauna
Πανίδα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Πανίδα
Απειλούμενα είδη
Πανίδα
Απειλούμενα Εϊδη
Πανίδα
Ενημέρωση Επισκεπτών πριν την είσοδο στην παραλία ωοτοκίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ενημερωτική πινακίδα απαγόρευσης ερασιτεχνικής αλιείας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ενημερωτική Πινακίδα παραλίας ωοτοκίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Χλωρίδα
Χλωρίδα
Φύλακες Περιβάλλοντος Ε.Θ.Π.Ζ.
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Απειλούμενα είδη
ΤοΠάρκο Χλωρίδα
Εκσκαφή φωλιάς
ΤοΠάρκο
νεοσσοί
Ωοτοκία
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο