Η ευρύτερη περιοχή του ΕΘΠΖ βρίσκεται σε χαμηλά υψόμετρα, έως 400 m, και από άποψη βιοκλίματος εντάσσεται εν γένει στον Θερμο-Μεσογειακό όροφο βλάστησης. Ωστόσο, στα μεγαλύτερα υψόμετρα (>300 m) και σε υγρότερες θέσεις (ΒΑ τμήμα της περιοχής του Βασιλικού) εμφανίζονται στοιχεία του Μεσο-Μεσογειακού ορόφου βλάστησης. Εξάλλου, σύμφωνα με την μέθοδο του ομβροθερμικού διαγράμματος Emberger, η Ζάκυνθος εντάσσεται στο υγρό Μεσογειακό βιοκλίμα με ήπιο χειμώνα (Παρασκευόπουλος 1993).
 
Η περιοχή του ΕΘΠΖ επί της Ζακύνθου μπορεί να διακριθεί στις λοφώδεις περιοχές του ανατολικού (Βασιλικός-Σκοπός-Γέρακας) και δυτικού (Λιθακιά-Μαραθία-Κερί) τμήματος, όπου το τοπίο κυριαρχείται από οικοσυστήματα Μεσογειακών δασών και θαμνώνων και από εκτεταμένες καλλιέργειες, κυρίως ελαιώνες, και στο κεντρικό πεδινό τμήμα όπου το τοπίο χαρακτηρίζεται από υδάτινα σώματα περιοδικής ροής και κυριαρχείται από καλλιέργειες και οικισμούς. Εκτεταμένα αμμοθινικά οικοσυστήματα σχηματίζονται στις περιοχές των αλλουβιακών αποθέσεων του ανατολικού (Γέρακας, Δάφνη, Σεκάνια, ακτή Βασιλικού) και του κεντρικού (Λαγανάς) τμήματος. Αντίθετα, οι ακτές του νοτιοδυτικού τμήματος (ηωκαινικοί ασβεστόλιθοι) είναι απόκρημνες και χαρακτηρίζονται από εκτεταμένα οικοσυστήματα ασβεστολιθικών βράχων με χασμοφυτική βλάστηση. Μικροί υγρότοποι εμφανίζονται και στο κεντρικό και στο ανατολικό τμήμα, κυρίως συνδεόμενοι με ρέματα, αλλά το μοναδικό εκτεταμένο υγροτοπικό οικοσύστημα εμφανίζεται στη λίμνη Κερίου του ανατολικού τμήματος. Οι νησίδες Πελούζο και Μαραθωνήσι χαρακτηρίζονται από οικοσυστήματα θαμνώνων ή δασών στο κεντρικό υπερυψωμένο τμήμα τους και από εκτεταμένα οικοσυστήματα ασβεστολιθικών βράχων με χασμοφυτική βλάστηση στις απόκρημνες ακτές. Μόνο στο βόρειο άκρο της νησίδας Μαραθωνήσι σχηματίζεται μικρής έκτασης αμμοθινικό οικοσύστημα.
Σε όλη την περιοχή του ΕΘΠΖ, με εξαίρεση τις συνεχόμενες καλλιεργούμενες εκτάσεις του κεντρικού και βορειοανατολικού τμήματος, το τοπίο παρουσιάζει μεγάλη ετερογένεια λόγω τόσο του αναγλύφου και της γεωλογίας, όσο και της μακροχρόνιας ανθρώπινης επέμβασης. Η ετερογένεια αυτή η οποία εκφράζεται με μεγάλες εναλλαγές της βλάστησης σε μικρή έκταση, αποτελεί τυπικό χαρακτηριστικό των Μεσογειακών οικοσυστημάτων, ειδικά στα νησιά. Ενδεικτικά, οι μονάδες φυσικής και ημι-φυσικής βλάστησης χαρτογραφήθηκαν σε 915 πολύγωνα 90 % των οποίων είναι μικρότερο από 5 ha και μάλιστα 40 % είναι μικρότερο από 0,5 ha.
 
Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η συχνότητα παρακολούθησης ανά οικότοπο.
 
0ικότοπός 
Πλέγμα (km)
Συχνότητα Δειγματοληψιών (έτη)
Αριθμός Δειγματοληψιών
GR2440003
GR2440004
1210
1x1
 3-6
2
 
1240
2x2
 3-6
4
5
1410
1x1
 3-6
4
 
2110
1x1
 3-6
6
 
2120
1x1
 3-6
2
 
2190
1x1
 3-6
1
 
2210
1x1
 3-6
5
 
2240
1x1
 3-6
 
 
2250*
1x1
 3-6
 
 
2260
1x1
 3-6
 
 
2270*
1x1
 3-6
5
 
3170*
1x1
 1-3
2
1
3260
1x1
 1-3
 
 
5210
5x5
 3-6
1
5
5330
1x1
 3-6
 
 
5420
5x5
 3-6
3
5
5430
1x1
 3-6
1
 
6220*
2x2
 1-3
 
 
6420
1x1
 3-6
 
 
7210*
1x1
 1-3
1
 
8210
2x2
 3-6
 
 
9290
1x1
 3-6
 
 
92D0
2x2
 3-6
1
 
9320
5x5
 3-6
2
5
9340
2x2
 3-6
1
 
9540
5x5
 3-6
 
 
9560*
2x2
 3-6
 
 
 

Οι φωτογραφίες του ΕΘΠΖ

Φύλαξη Προστατευόμενης Περιοχής
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ενημέρωση επισκεπτών κατά την είσοδο στη περιοχή ωοτοκίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Φύλαξη Παραλίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Νεοσσοί
Ωοτοκία
Ερευνητικό πρόγραμμα βιολογίας θαλάσσιας χελώνας
Ωοτοκία
Κόλπος Λαγανά
Οικοσύστημα
Κόλπος Λαγανά
Οικοσύστημα
Παραλία ωοτοκίας Σεκάνια (απαγορεύεται η πρόσβαση)
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Καλαμάκι
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Καλαμάκι
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Γέρακας
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Δάφνη
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Μαραθωνήσι
Παραλίεςωοτοκίας
Γεωλογικοί Σχηματισμοί
ΓεωλογικοίΣχηματισμοί
Γεωλογικοί Σχηματισμοί
ΓεωλογικοίΣχηματισμοί
Σήμανση Θαλάσσιας Ζώνης Ε.Θ.Π.Ζ
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Ενημερωτικό Κέντρο Ε.Θ.Π.Ζ. στο Γέρακα Ζακύνθου
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Σχήμα φωλιάς θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Θαλάσσια Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Καπόνι
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
οικότοπος
Οικοσύστημα
Ποσειδωνία
Χλωρίδα
Ορχιδέα
Χλωρίδα
Τοπικό Ενδημικό Ζακύνθου Limonium zacynthium
Χλωρίδα
Ορχιδέα Orchis laxiflora
Χλωρίδα
Οικοσύστημα
Χλωρίδα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Υδροβιότοπος Λίμνης Κεριού
Οικοσύστημα
Κρινάκι της θάλασσας
Οικοσύστημα Χλωρίδα
πεταλούδα Gonepteryx cleopatra
Πανίδα
Έντομα
Πανίδα
Νυχτερίδα
Πανίδα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Αστερίας
Οικοσύστημα Πανίδα
Μπαρμπούνι
Πανίδα
Οικοσύστημα
Χλωρίδα
Λαδανιά
Χλωρίδα
fauna
Πανίδα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Πανίδα
Απειλούμενα είδη
Πανίδα
Απειλούμενα Εϊδη
Πανίδα
Ενημέρωση Επισκεπτών πριν την είσοδο στην παραλία ωοτοκίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ενημερωτική πινακίδα απαγόρευσης ερασιτεχνικής αλιείας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ενημερωτική Πινακίδα παραλίας ωοτοκίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Χλωρίδα
Χλωρίδα
Φύλακες Περιβάλλοντος Ε.Θ.Π.Ζ.
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Απειλούμενα είδη
ΤοΠάρκο Χλωρίδα
Εκσκαφή φωλιάς
ΤοΠάρκο
νεοσσοί
Ωοτοκία
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο