ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Δράσεις για την βιώσιμη αλιεία και ενίσχυση των συμμετοχικών διαδικασιών στο Ε.Θ.Π.Ζ.

 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά οι εργασίες πεδίου του ευρωπαϊκού προγράμματος FISHMPABLUE-2 που υλοποιεί ο Φορέας Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. και αφορά στη διακυβέρνηση της αλιείας κάτω από το πρίσμα της γαλάζιας οικονομίας. Η έρευνα στο πεδίο πραγματοποιήθηκε από μια διεθνή ομάδα εξειδικευμένων επιστημόνων, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού του Ε.Θ.Π.Ζ., τόσο με υποβρύχιες καταγραφές από δύτες και υποβρύχιες κάμερες όσο και με την καταγραφή των αλιευμάτων των επαγγελματιών παράκτιων αλιέων μικρής κλίμακας εντός και εκτός της προστατευόμενης περιοχής. Καθοριστική για την επιτυχία των εργασιών αυτών ήταν η αρωγή μεγάλου αριθμού παράκτιων επαγγελματιών αλιέων της Ζακύνθου και ιδιαίτερα του προέδρου του συλλόγου τους κ. Παναγιώτη Ρούσσου. Εξάλλου πέρα από τις εργασίες πεδίου που στοχεύουν στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των Μέτρων Διαχείρισης και Προστασίας για την βιώσιμη αλιεία στο Ε.Θ.Π.Ζ., σημαντικό κομμάτι του προγράμματος αυτού αποτελεί η ενίσχυση των συμμετοχικών διαδικασιών στη διαχείριση της Προστατευόμενης Περιοχής με την άμεση εμπλοκή των αλιέων και των σχετικών φορέων και υπηρεσιών (π.χ. διεύθυνση αλιείας, λιμενικό) στη λήψη αποφάσεων και πρωτοβουλιών. Επίσης, στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής ο Φορέας Διαχείρισης του ΕΘΠΖ παραχώρησε τρεις παγομηχανές στο σύλλογο των επαγγελματιών αλιέων με σκοπό την ενίσχυση της βιώσιμης αλιείας αλλά και την αύξηση της ποιότητας των αλιευμάτων. 

Στο πρόγραμμα FISHMPABLUE -2 συμμετέχουν 11 προστατευόμενες περιοχές (μια εκ των οποίων και το Ε.Θ.Π.Ζ.) και πλήθος πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων από 6 χώρες της Μεσογείου (Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Κροατία, Σλοβενία, Ελλάδα). Στόχος του προγράμματος είναι η εφαρμογή και αξιολόγηση δράσεων διακυβέρνησης της αλιείας σε  Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές (Θ.Π.Π) ενισχύοντας παράλληλα την τεχνογνωσία στην αλιευτική διαχείριση όλων των εμπλεκόμενων, αλλά και συμβάλλοντας στην αύξηση των συμμετοχικών διαδικασιών στη λήψη αποφάσεων. Έτσι, τα εργαλεία και η τεχνογνωσία που θα αποκτηθούν θα επιτρέψουν στους Φορείς Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών να προστατέψουν αποτελεσματικά τα θαλάσσια είδη και οικοσυστήματα, να εκτιμήσουν τις θετικές επιπτώσεις της προστασίας των ιχθυοαποθεμάτων για τις θαλασσιές περιοχές και εκτός Θ.Π.Π (τροφοδοσία με αλιευτικούς πόρους από την προστατευμένη περιοχή που λειτουργεί ως φυσικό εκτροφείο και προς τις γύρω περιοχές) και παράλληλα να διασφαλίσουν την βιωσιμότητα των αλιευτικών πόρων και την μακροχρόνια ευμάρεια της μικρής κλίμακας παράκτιας αλιείας. 

 

Οι φωτογραφίες του ΕΘΠΖ

Environmental education
ΤοΠάρκο
Environmental education
ΤοΠάρκο
Environmental education
ΤοΠάρκο
Environmental education
ΤοΠάρκο
Volunteers
ΤοΠάρκο
Environmental education
ΤοΠάρκο
Volunteers
ΤοΠάρκο
Volunteers
ΤοΠάρκο
Volunteers
ΤοΠάρκο
Environmental education
ΤοΠάρκο
Ηatchlings
Ωοτοκία
excavation of nest
Ωοτοκία
Endangered species
ΤοΠάρκο Χλωρίδα
Day conference
ΤοΠάρκο
Day conference
ΤοΠάρκο
Day conference
ΤοΠάρκο
Day conference
ΤοΠάρκο
Day conference
ΤοΠάρκο
Day conference
ΤοΠάρκο
ecosystem
Οικοσύστημα
ecosystem
Οικοσύστημα
ecosystem
Οικοσύστημα
Ecosystem
Οικοσύστημα
Fauna
Πανίδα
Fauna
Πανίδα
Fauna
Πανίδα
Fauna
Πανίδα
Geologic Formations
ΓεωλογικοίΣχηματισμοί
Nesting beach of Marathonisi
Παραλίεςωοτοκίας
Nesting beach of Daphni
Παραλίεςωοτοκίας
Nesting beach of Kalamaki
Παραλίεςωοτοκίας
Nesting beach of Kalamaki
Παραλίεςωοτοκίας
Ηatchlings
Ωοτοκία
Geologic Formations
ΓεωλογικοίΣχηματισμοί
Fauna
Πανίδα
Fauna
Πανίδα
Fauna
Πανίδα
Fauna
Πανίδα
Fauna
Πανίδα
Fauna
Πανίδα
Fauna
Πανίδα
Fauna
Πανίδα
Informing visitors by entering the nesting area
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
information sign of visitors
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Researching of biology sea turtle
Ωοτοκία
Nest's shape of sea turtle
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Laganas Βay
Οικοσύστημα
Laganas Βay
Οικοσύστημα
Nesting beach of Sekania (forbidden access)
Παραλίεςωοτοκίας
Nesting beach of Gerakas
Παραλίεςωοτοκίας
Park rangers in marine area of N.M.P.Z.
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Exhibiton Centre of sea turtle
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Exhibition Centre of sea turtle
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Exhibition Centre of sea turtle
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Exhibition Centre of Sea turtle
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Information centre of N.M.P.Z., in Gerakas - Zakynthos
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Signage the Maritime Area of N.M.P.Z.
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
ecotope
Οικοσύστημα
Neptune Grass (Posidonia oceanica)
Χλωρίδα
Orchis
Χλωρίδα
exclusively endemic species, Limonium zacynthium
Χλωρίδα
Orchis laxiflora
Χλωρίδα
ecosystem
Χλωρίδα
ecosystem
Οικοσύστημα
Wetland Lake Keri
Οικοσύστημα
sea daffodil Pancratium maritimum
Οικοσύστημα Χλωρίδα
butterfly, Gonepteryx cleopatra
Πανίδα
insects
Πανίδα
Bat
Πανίδα
ecosystem
Οικοσύστημα
Echinodermata
Οικοσύστημα Πανίδα
Mullus
Πανίδα
ecosystem
Χλωρίδα
Cistus
Χλωρίδα
ecosystem
Πανίδα
fauna
Πανίδα
endangered species
Πανίδα
endangered species
Πανίδα
prohibition recreational fishing
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Nesting beach's sign
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Park Ranger of N.M.P.Z.
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
informing visitor
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Flora- Orchis
Χλωρίδα
Fauna
Πανίδα
Καπόνι
Πανίδα